Rapoarte C.A.

Documentele se pot vizualiza solicitând informatii de la responsabilul cu protectia datelor.
E-mail: [email protected];
Tel:
0790 339 934

Documente atașate

Raportul Trimestrial al Directorului General pentru Trimestrul I - An 2019
Raport de activitate al CNR al CA
Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor
Raport Semestrial al Consiliului de Administratie pentru Semestrul I - An 2018
Raport Timestrial al Directorului General pentru Trimestrul II - An 2018
Raportul Semestrial al Consiliului de Administratie - Semestrul II - An 2018
Raportul Trimestrial al Directorului General pentru Trimestrul IV - An 2018
Raport Trimestrial al Directorului General pentru Trimestrul III - An 2018
Raportul Semestrial al Consiliului de Administratie - Semestrul I - An 2019
Raportul Trimestrial al Directorului General pentru Trimestrul II - An 2019
Raportul Trimestrial al Directorului General pentru Trimestrul III - An 2019
Raportul anual al Directorului General conf.art.23(3)-OUG.109-2011
Raportul Semestrial al Consiliului de Administratie- Semestrul II - An 2019
Raportul Trimestrial al Directorului General pentru Trimestrul IV - An 2019
Raport de activitate al CNR al CA
Raport de activitate al CNR al CA an 2019
Raport trimestrial al Directorului General pentru trimestrul I an 2020
Raport anual al CA conf. art.56 din OUG.109/2011
Raport semestrial al Consiliului de Administratie Semestrul I - an 2020
Raport anual al Directorului General conf.art.23(3) din OUG. 109/2011 aferent anului 2019
Raportul trimestrial al Directorului General conf.art.23(2) din OUG.109/2011- trim. II- an 2020
Raportul Trimestrial al Directorului General conf.art.23(2) din OUG.109/2011 -pentru trimestrul III- An 2020
Raportul Trimestrial al Directorului General Trimestrul IV - An 2020
Raportul Semestrial al Consiliului de Administratie pentru Semestrul II - An 2020
Raportul Trimestrial al Directorului General pentru Trimestrul I -An 2021
Raport anual al CA conf. art.56 din OUG.109/2011 aferent anului 2020
Raport anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare al CA conf.art.55 alin.(2)-(3) din OUG 109/2011 pentru anul 2020
Raportul trimestrial al Directorului General conf.art.23(2) din OUG.109/2011- trim. II- an 2021
Raport anual al Directorului General conf.art.23(3) din OUG. 109/2011 aferent anului 2020
Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de Administratie cf.art.55 alin.(2)-(3) din OUG 109 din 2011 pentru anul 2021
Raportul Semestrial al Consiliului de Administratie pentru semestrul II an 2021
Raportul Semestrial al Consiliului de Administratie pentru semestrul I an 2022
Raportul CA aferent anului 2022
Raportul trimestrial al Directorului General pentru Trimestrul I 2022
Raportul trimestrial al Directorului General pentru Trimestrul II 2022
Raportul trimestrial al Directorului General pentru Trimestrul III 2022
Raportul trimestrial al Directorului General pentru Trimestrul IV 2021
Raportul Semestrial al Consiliului de Administratie pentru semestrul II an 2022
Raportul CA aferent anului 2023
Raport privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si Directorului General in anul 2022
Roportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul CA pentru anul 2023