alt
ANUNȚ - Selecție în vederea ocupării unui post de șef serviciu contabilitate pe perioadă nedeterminată.

 Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, cu sediul în Arad, str.Iulian Grozescu, nr.5, în conformitate cu legislația muncii, organizează selecție în vederea ocupării unui post de șef serviciu contabilitate pe perioadă nedeterminată.

    Condiții generale:

vezi mai mult

alt
ANUNȚ PRELUNGIRE PERIOADĂ SELECȚIE OCUPARE POST CASIER

Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, cu sediul în Arad, str.Iulian Grozescu, nr.5, în conformitate cu legislația muncii, organizează selecție în vederea ocupării unui post de casier pe perioadă determinată din data de 01.08.2022 până la data de 31.12.2022, cu posibilitate de prelungire.

    Condiții generale:

vezi mai mult

alt
Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici-Arad organizează selecție în vederea ocupării unui post de casier pe perioadă determinată din data de 04.07.2022 până la data de 31.12.2022, cu posibilitate de prelungire.

Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, cu sediul în Arad, str.Iulian Grozescu, nr.5, în conformitate cu legislația muncii, organizează selecție în vederea ocupării unui post de casier pe perioadă determinată din data de 04.07.2022 până la data de 31.12.2022, cu posibilitate de prelungire.

Condiții generale:

vezi mai mult

alt
ANUNȚ privind organizarea selecţiei prealabile a candidaţilor pentru funcţia de Director General al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad

Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad anunţă organizarea selecţiei prealabile a candi daţilor pentru funcţia de Director General al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad în . conformitate cu prevederile O.U.G. nr . 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Selecţia se va organiza cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificată şi aprobată prin Legea nr . 111/2016, la sediul R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, din Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5, jud. Arad .
Procedura de selecţie se va face cu respectarea etapelor cuprinse în planul...

vezi mai mult

alt
ANUNȚ privind selectia pentru post de casier pe perioadă determinată din data de 01.04.2022 până la data de 31.12.2022

ANUNȚ

Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, cu sediul în Arad, str.Iulian Grozescu, nr.5, în conformitate cu legislația muncii, organizează selecție în vederea ocupării unui post de casier pe perioadă determinată din data de 01.04.2022 până la data de 31.12.2022, cu posibilitate de prelungire.

vezi mai mult