Informații de interes public

1.    COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI A DIRECTORILOR

1.1.        COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. Crt.

 

Nume, Prenume

Funcție (intermiar/final)

CV

Data începere mandat

Data terminare mandat

Declarații de avere - interese

Afiliere politică

1.

Ando Andrei

Președinte (final)

CV

23.09.2021

22.09.2025

DA

NU

2.

Tănăsescu Romulus Cristian

Membru (final)

CV

23.09.2021

22.09.2025

DA

NU

3.

Popa Iulian Ciprian

Membru (final)

CV

23.09.2021

22.09.2025

DA

NU

4.

Santa Bernadett

Membru (final)

CV

23.09.2021

22.09.2025

DA

UDMR

5.

Hosszu Delia Geanina

Membru (final)

CV

23.09.2021

22.09.2025
DA

NU

6.

Stanoiov Luminița-Vali

Membru (final)

CV

10.10.2022

22.09.2025

DA

NU

7.

Drăgănescu Marius

Membru (final)

CV

22.11.2022

22.09.2025
DA

NU

1.2.        COMPONENȚA DIRECTORILOR

Nr.

Crt.

Nume, Prenume

Funcție (interimar/final)

CV

Data începere mandat

Declarații avere - interese

Afiliere politică

1.

Dascălu Ioan

Director General (final)

CV

24.07.2022

link

-

Hotărârea Consiliului Județean nr. 272/10.09.2021 privind numirea unor membri în consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad + Anexa la Hotărâre (Contract de mandat) – pdf

Hotărârea Consiliului Județean nr. 362/28.09.2022 privind numirea unui membru în consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad – pdf

Hotărârea Conisliului Județean nr. 425/22.11.2022 privind numirea unui membru în consiliul de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad – pdf

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.237/22.07.2022 privind numirea finală în procesul de selecție al directorului general al R.A. Administrația Zonei Libere Curtici-Arad – pdf

Raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administatorilor și directorilori actuali ai regiei an 2022 – pdf pdf2

2.    PROCEDURA PRIN CARE S-A FĂCUT SELECȚIA

ü  Procedura de selecție a membrilor consiliului de administație

ü  Procedura de selecție a directorului general

3.     SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

ü  Scrisoarea de așteptări privind Directorul General și Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici Arad 2021- 2025

4.     CONTRACTUL DE MANDAT 

ü  Contract de mandat membrii C.A. pdf

ü  Contract de mandat director general - pdf

5.     BUGETUL PENTRU INVESTIȚII

ü  Anexa 4 Programul de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2020 – pdf

ü  Anexa 4 Programul de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2021 – pdf

ü  Anexa 4 Programul de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2022 – pdf

ü     Anexa 4 Programul de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2023 – pdf

ü     Anexa 4 Programul de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2024 – pdf

6.     SITUAȚIA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL, A DATORIILOR CĂTRE BUGETUL DE STAT/ INSTITUȚII DE CREDIT/PARTENERI – pdf

7.     SERVICIILE ȘI BUNURILE PRODUSE DE ÎNTREPRINDERE ÎN INTERES PUBLIC

https://www.zla.ro/ro/p/concesionare 

https://www.zla.ro/ro/p/inchiriere

8.     OBIECTIVUL DE POLITICĂ PUBLICĂ A REGIEI

Plan de administrare - pdf

9.     SITUAȚII DE RISC DIN DOMENIUL ACTIVITĂȚII

Raport evaluare riscuri pdf

10.   PLANUL DE INTEGRITATE A ÎNTREPRINDERII

Plan de integritate - pdf

Declarația - Agenda integritate - pdf

11.  RAPOARTELE DE AUDIT EXTERN https://www.zla.ro/ro/p/raportari-financiare

12.  RAPOARTE ANUALE

12.1 RAPOARTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  https://www.zla.ro/ro/p/rapoarte-ca

12.2 RAPOARTE DIRECTOR GENERAL https://www.zla.ro/ro/p/rapoarte-ca

12.3 RAPORTUL ANUAL A ÎNTREPRINDERII PUBLICE - link