Concesionare

Principala activitate a R.A. Administraţia Zonei Libere constă în concesionarea şi închirierea de terenuri şi construcţii. Activitatea de concesionare se desfăşoară pe bază de licitaţie publică, organizată periodic de către Administraţie.

Prin contractul de concesiune, o parte – concedentul – transmite celeilalte părţi – concesionarul – o durată de maximum 49 ani, în schimbul unei redevenţe, un teren sau o construcţie din zona liberă.

Condiţii de concesionare:

  • Perioada minimă de concesionare este de 10 ani iar perioada maximă este de 49 ani.
  • TARIFE CONCESIUNE

  pentru suprafețe cu investiții mai mici de 5.000 mp: 4,956 euro/mp/an;

–  pentru suprafeţe cuprinse 5001- 10.000 mp: 4,5 euro/mp/an;

–  pentru suprafeţe cuprinse între 10.001 -15.000 mp: 3,5 euro/mp/an;

–  pentru suprafeţe cuprinse între 15.001 -20.000 mp: 2,5 euro/mp/an;

pentru suprafeţe cuprinse între 20.001 -30.000 mp: 1,5 euro/mp/an;

pentru suprafeţe cuprinse între 30.001 - 100.000 mp: 1 euro/mp/an;

pentru suprafeţe cuprinse între 100.001 - 200.000 mp: 0,9 euro/mp/an;

pentru suprafeţe mai mari de 200.000 mp: 0,8 euro/mp/an.


Tarife concesiune teren intravilan în suprafață de 14.966 mp și complex industrial în suprafață de 4.683 mp.

     Valoarea minimă de începere a licitației pentru concesionare este de:

     -122.933 euro ./ an pentru perioada de concesiune de 10 ani ;

     -74.528 euro /  an pentru perioada de concesiune de 20 de ani;

    -57.326 euro / an pentru perioada de concesiune de 49 ani.