Închiriere

Activitatea de închiriere de terenuri din zonele libere se desfăşoară pe bază de licitaţie publică.

Prin contractul de închiriere, o parte – locatorul – dă în chirie, iar cealaltă parte – locatarul – preia în chirie, pe o durată de maxim 5 ani de zile.

Condiţii de închiriere:

  • Perioada minimă de închiriere este de 1 lună, iar cea maximă de 5 ani.

      

   1.Tarife închiriere teren

   - pentru suprafețe mai mici de 500 mp - 3 euro mp / lună
   - pentru suprafețe cuprinse între 501 mp - 1000 mp - 2 euro mp / lună
   - pentru suprafețe cuprinse între 1001 mp - 1500 mp - 1 euro mp / lună
   - pentru suprafețe cuprinse între 1501 mp - 2000 mp - 0,9 mp / lună
   - pentru suprafețe mai mari de 2000 mp - 0,8 mp / lună

  2. Tarife închiriere construcții:  

A. Birouri modulare :

Valoarea minimă de începere a licitației pentru închirierea construcțiilor (birouri modulare) este de:

Pentru birourile cu suprafața de 18 mp:
     - 260 euro / lună pentru perioade de până la 1 an;
     - 234 euro / lună pentru perioade cuprinse între 1 an și 3 ani;
     - 208 euro / lună pentru perioade cuprinse între 3 ani și 5 ani.

Pentru birourile cu suprafața de 36 mp:
    - 300 euro / lună pentru perioade de până la 1 an;
    - 270 euro / lună pentru perioade cuprinse între 1 an și 3 ani;
    - 240 euro / lună pentru perioade cuprinse între 3 ani și 5 ani. 

B.Depozite / Hale metalice

Valoarea minimă de începere a licitației pentru închirierea construcțiilor (depozite / hale depozitare) este de:


    - 2,5 euro mp / lună pentru perioade de până la 6 luni;
    - 2,2 euro mp / lună pentru perioade cuprinse între 6 luni și 1 an;
    - 1,9 euro mp / lună pentru perioade cuprinse între 1 an și 3 ani;
    - 1,71 euro mp / lună pentru perioade cuprinse între 3 ani și 4 ani;
    - 1,52 euro mp / lună pentru perioade mai mari de 4 ani.

C. Platforme pavate / betonate

Valoarea minimă de începere a licitației pentru închirierea platformelor pavate / betonate este de:

   - 1 euro mp / lună pentru perioade de până la 6 luni;

   - 0,80 euro mp / lună pentru perioade cuprinse între 6 luni și 1 an;

   - 0,50 euro mp / lună pentru perioade cuprinse între 1 an și 3 ani;

   - 0,45 euro mp / lună pentru perioade cuprinse între 3 ani și 4 ani;

   - 0,40 euro mp / lună pentru perioade mai mari de 4 ani.