Închiriere

Activitatea de închiriere de terenuri din zonele libere se desfăşoară pe bază de licitaţie publică.

Prin contractul de închiriere, o parte – locatorul – dă în chirie, iar cealaltă parte – locatarul – preia în chirie, pe o durată de maxim 5 ani de zile, cu posibilitatea de prelungire.

Condiţii de închiriere:

  • Perioada minimă de închiriere este de 1 lună, iar cea maximă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
  • Tarifele de închiriere variază între 1-3 euro/mp/ lună, în funcţie de suprafaţa solicitată.

Licitaţiile de închiriere se organizează periodic, în funcţie de solicitările existente.