alt
Propunere de contract

Aprobat                                                                                 Director general                                                  Cristina Elena Bibarţ               Nr. 6166/07.12.2018    CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ   nr. achizitor _______ din ______________ nr. prestator _______ din _______________   În temeiul Legii nr. 333/2003 privind privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata și Legii nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice, cât și a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr....

vezi mai mult

alt
Fișa de date a achizitiei

Fișa de date Tip anunt: Anunt de participare propriu (simplificat) Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016     S-a organizat o consultare de piata: Nu   Sectiunea I. Autoritatea contractanta   I.1) Denumire si adrese: R.A. "Administratia Zonei Libere Curtici - Arad" Cod de identificare fiscala: RO 11961641; Adresa: Strada: Iulian Grozescu, nr. 5; Localitate: Arad; Cod Postal: 310001; Tara: Romania; Codul NUTS: RO421 Arad; Adresa de e-mail: secretariat@zla.ro; Nr de telefon: +40 257282434; Fax: +40 257/282434; Persoana de contact: VirgilBurchiu; In Atentia: Virgil Burchiu; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante www.zla.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.zla.ro ;...

vezi mai mult

alt
Strategia de contractare

                                                                                                                Aprobat      Nr. 6164/07.12.2018                                                           Director General                                                                                                           Cristina Elena Bibarț                                                                                                                                                                                                                                                           STRATEGIA DE CONTRACTARE   RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURICI-ARAD           « ACHIZIȚIȚIONARE SERVICII DE PAZĂ »                           - Decembrie 2018 -     1. AUTORITATE CONTRACTANTĂ   Autoritate contractanta : REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE       CURTICI-ARAD   Sediul social : Strada Iulian Grozescu, nr. 5, localitatea Arad,  judetul Arad, Romania, telefon: 0257285458;   Domeniul/sectorul de activitate al autoritatii contractante : Administrarea de...

vezi mai mult

alt
Caiet de sarcini

  Aprobat Director general Cristina Elena Bibarț                                                                                                                           NR. 6165/07.12.2018       CAIET DE SARCINI   RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD         « ACHIZIȚIONARE SERVICII DE PAZĂ PENTRU PLATFORMA CURTICI ȘI PLATFORMA AEROPORT DIN CADRUL ZONEI LIBERĂE CURTICI-ARAD »                                                                                          - Decembrie 2018-         1. Preambul   Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului având ca obiect achizitionare servicii de pază pentru platormele Curtici și Aeroport din cadrul Zonei Libere...

vezi mai mult

alt
alt
Anunț de paricipare propriu pentru atibuirea contractului de achiziții publice prestări servicii pază 2019

ANUNȚ DE PARICIPARE   Subscrisa  Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici-Arad , cu sediul în mun. Arad str. Iulian Grozescu, nr. 5, cod poștal 310001, jud. Arad, înregistrată la Oficiul pentru Registrul Comerțului sub nr.  J02/322/1999, având CUI RO 11961641, telefon:   +40 257 285458, email: secretariat@zla.ro,  reprezentată legal prin director general, d-na Cristina Elena Bibarț, lansează procedura proprie în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de prestări servicii pază la Platforma Aeroport situată în mun. Arad, Calea Bodrogului FN și Platforma Curtici situată în orașul Curtici, str. Al. I. Cuza nr. 1. Oferta tehnică poate fi depusă până la data de...

vezi mai mult

alt
alt
Site-ul a fost relansat!

Din dorința de a fi mai aproape de clienții noștri, am relansat noua formă a website-ului, acesta înglobând informația într-un mod mai accesibil și mai structurat pentru utilizatori.

vezi mai mult