alt
ANUNŢ privind selecţia unui membru în Consiliul de Administraţie al R.A. Adminstrația Zonei Libere Curtici-Arad, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD , în calitate de autoritate publică tutelară pentru R.A. Adminstrația Zonei Libere Curtici-Arad., organizează concurs pentru selecţia unui membru în Consiliului de Administraţie al R.A. Adminstrația Zonei Libere Curtici-Arad.
Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaţilor. Etapa a II-a – interviu  pentru candidaţii declaraţi “admişi” (lista scurtă) după etapa I.
Condiţii obligatorii de participare:

vezi mai mult

alt
SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI privind Directorul General şi Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad 2021-2025

SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI privind Directorul General şi Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad 2021-2025 (click)
Comitetul de Remunerare şi Nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie (click)

vezi mai mult

alt
ANUNȚ privind organizarea selecţiei prealabile a candidaţilor pentru funcţia de Director General al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad

Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad anunţă organizarea selecţiei prealabile a candi daţilor pentru funcţia de Director General al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad în . conformitate cu prevederile O.U.G. nr . 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Selecţia se va organiza cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificată şi aprobată prin Legea nr . 111/2016, la sediul R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, din Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5, jud. Arad .
Procedura de selecţie se va face cu respectarea etapelor cuprinse în planul...

vezi mai mult

alt
Anunț privind selecţia unui membru în Consiliul de Administraţie al R.A. Adminstrația Zonei Libere Curtici-Arad


A N U N Ţ privind selecţia unui membru în Consiliul de Administraţie al R.A. Adminstrația Zonei Libere Curtici-Arad., conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare   CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD , în calitate de autoritate publică tutelară pentru R.A. Adminstrația Zonei Libere Curtici-Arad., organizează concurs pentru selecţia unui membru în Consiliului de Administraţie al R.A. Adminstrația Zonei Libere Curtici-Arad.   Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaţilor. Etapa a II-a – interviu pentru candidaţii declaraţi “admişi” (lista scurtă) după etapa I. Condiţii obligatorii de participare:
...

vezi mai mult

alt
ANUNT privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Curtici­ Arad, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL JUDETEAN ARAD, in calitate de autoritate publica tutelara pentru Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Curtici-Arad, organizeaza selectia membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Curtici-Arad.

Procedura de selectie cuprinde urmatoarele etape succesive: Etapa 1 - selectia dosarelor candidatilor. Etapa a 2-a - interviu pentru candidatii declarati "admisi" dupa etapa 1.

vezi mai mult

alt
Anunt suspendare depunere dosare incepand cu 1.07.2021

Anunt,
Consiliul Judeţean Arad, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, având în vedere solicitarea transmisă de conducerea executivă a regiei cu nr. 3372/29.06.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 14512/29.06.2021, suspendă începând cu data de 01.07.2021, perioada de  depunere  a dosarelor pentru candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad.
Reluarea procedurii de depunere a dosarelor pentru candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei va fi anunţată prin publicarea unui anunţ pe sit e-urile Consiliului Judeţ ean Arad şi...

vezi mai mult

alt
SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI privind Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad 2021-2025


Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 253/11.06.2021                       SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI     privind Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad 2021-2025                         2021

                    CUPRINS     1.       REZUMATUL CONTEXTULUI STRATEGIC ÎN CARE REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD FUNCŢIONEAZĂ .................................................................................. 3 2.         VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂŢII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA...

vezi mai mult

alt
ANUNŢ privind selecţia membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici ­Arad conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD , în calitate de autoritate publică tutelară pentru Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, organizează selecţia membrilor Consiliului de Administraţie ai Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.
Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I - selecţia dosarelor candidaţilor. Etapa a lI-a - interviu pentru candidaţii declaraţi "admişi" după etapa I. Condiţii obligatorii de participare:
1. Studii universitare finalizate, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

vezi mai mult

alt
Licitație publică concesionare

                                      REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ pentru concesionarea de teren în Zona Liberă Curtici Arad     Licitaţia pentru concesionarea de teren pe o perioadă de maximum 49 de ani. va avea loc în data de 15.04.2021, ora 13:00, la sediul Administraţiei Zonei Libere Curtici Arad, din str. Iulian Grozescu nr. 5, mun. Arad. Solicitanţii vor depune la sediul   R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici Arad, cererea de participare, care va cuprinde următoarele : numele/ denumirea solicitantului/firmei ; adresa exactă, sediul şi numărul de telefon/fax/mail etc. ;suprafaţa de teren solicitată ; durata de timp pentru care se solicită concesionarea....

vezi mai mult