COMUNICAT DE PRESĂ - 07.02.2023

În contextul economic actual în care costurile utilităților au crescut substanțial, în special la energie electrică și gaze naturale, conducerea executivă a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici Arad a luat inițiativa intreprinderii tuturor demersurilor legale necesare pentru construirea a două parcuri fotovoltaice respectiv, a unui parc fotovoltaic cu o capacitate de producție de 100 KW pe platforma Curtici, și a unui al doilea parc fotovoltaic cu o capacitate de producție de 40 KW pe platforma aeroport.
În urma analizei de eficiență economică efectuată la nivelul regiei cu privire la investiția în cele două parcuri fotovoltaice a rezultat că amortizarea investiției se va produce într-un timp relativ scurt, astfel că investiția nu este numai oportună ci și justificata din punct de vedere economic.
Acest demers are ca scop asigurarea independenței energetice  a regiei prin acoperirea costurilor de administrare și întreținere a celor două platforme, respectiv : iluminatul perimetral, încălzirea spațiilor administrative, accesul automatizat, consumul de energie electrică necesar desfășurării activității angajaților proprii, consumul specific de energie electrică necesar funcționării echipamentelor de alimentare cu apă și de canalizare.
În viziunea managerială a actualei conduceri executive a regiei, costurile cu energia și combustibilul sunt unele din cele mai mari componente ale bugetului după costul cu personalul, astfel că, și-a propus asigurarea stabilității financiare prin optimizarea și controlul costurilor operaționale de întreținere și exploatare prin monitorizarea atentă și identificarea de soluții de reducere a acestora.
Sumele necesare investițiilor vor fi asigurate din fondurile proprii ale regiei, iar procedurile de achiziții publice urmează să fie derulate după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al regiei, de către Consiliul de Administrație și Consiliul Județean Arad.