Procedura de licitaţie

Licitaţia de închiriere

Etapele pentru participarea la licitaţie de închiriere sunt:

  • publicarea de către R.A. Administraţia Zonei Libere a unui anunţ în presa internă cu privire la organizarea licitaţiei de închiriere;
  • completarea şi depunerea (fax) cererii de participare la licitaţie de către societatea participantă;
  • pregătirea documentelor (copii) necesare participării la licitaţie de către societatea participantă:

– statut şi acte adiţionale la zi;

– certificat înmatriculare;

– ultimul bilanţ;

– cont IBAN;

– împuternicire pentru persoana care participă la licitaţie.

  • achitarea taxelor pentru participarea la licitaţie;
  • pregătirea documentaţiei de participare la licitaţie (caiet de sarcini) de către R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici Arad;
  • depunerea documentaţiei pregătite la RA Administraţia Zonei Libere Curtici Arad;
  • participarea la licitaţie;
  • semnarea contractului.