Facilităţi

În Zona Liberă pot fi desfăşurate toate tipurile de activităţi permise de lege, în funcţie de nevoile economice ale investitorilor noştri:

 • depozitarea, încărcarea, descărcarea, stivuirea şi rularea mărfurilor;
 • ambalarea, asamblarea, condiţionarea, dezmembrarea, etichetarea şi marcarea mărfurilor;
 • producţia;
 • comercializarea mărfurilor;
 • prestări de servicii de consultanţă tehnică, economică şi juridică;
 • transporturi şi expediţii interne şi internaţionale de mărfuri;
 • servicii de telecomunicaţii, computerizare şi informatizare;
 • comisionare vamală şi schimb valutar;
 • închirierea clădirilor, platformelor, spaţiilor de depozitare;
 • realizarea de construcţii şi obiective;
 • operaţiuni de bursă şi financiar-bancare.

Zona Liberă Curtici Arad are ca obiectiv principal atragerea investitorilor, străini dar şi români, în vederea dezvoltării de activităţii industriale şi stimulării exportului de produse prelucrate. În acest scop, au fost gândite şi implementate o serie de facilităţi menite să atragă şi să sprijine agenţii economici care au înţeles potenţialul înfiinţării unei afaceri în perimetrul Zonei Libere Curtici Arad.

 • Persoanele fizice sau juridice străine au posibilitatea transferului peste hotare a capitalului şi profitului la restrângerea sau lichidarea activităţii desfăşurate în Zona Liberă;
 • Investitorii beneficiază de posibilitatea angajării de forţă de muncă calificată dintr-un judeţ dezvoltat economic şi de a utiliza costul redus al acesteia;
 • Operaţiunile financiare se fac în valută liber convertibilă;
 • Aveţi posibilitatea schimbării originii mărfurilor;
 • Posibilitatea stocării mărfurilor în depozite în Zona Liberă Curtici Arad şi vânzarea acestora pe măsură ce piaţa se dovedeşte a fi benefică realizării profitului anticipat;
 • Staţionarea mărfurilor în zona liberă este nelimitată în timp;
 • Mărfurile străine introduse în zonele libere, precum şi mărfurile româneşti şi străine aflate în zonele libere şi care se scot din ţară nu sunt supuse obligaţiei de depunere a declaraţiei vamale;
 • Pentru perioada (nelimitată în timp) cât se află în zonele libere, mărfurile depozitate nu sunt supuse obligativităţii declarării unui regim vamal.