COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere cadrul legislativ  incident activității zonelor libere, vechi de 30 de ani, care nu mai corespunde cerințelor actuale, contextul economic și tendințele de  dezvoltare economică manifestate în câteva domenii de activitate,  conducerea executivă a R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad a luat inițiativa organizării  Conferinței Naționale a Zonelor Libere din România.
Conferința va avea loc  în data de 23 noiembrie 2022 în Arad, iar la invitațiile de participare transmise de către  Directorul general Ioan Dascălu  au confirmat prezența reprezentanții  tuturor zonelor libere din țară, respectiv: Giurgiu, Galați, Brăila, Sulina la nivel de președinți ai consiliilor de administrație, directori executivi, juriști și economiști.
În cadrul conferinței vor fi dezbătute aspecte ce țin de activitățile economice și de administrare specifice zonelor libere  și vor fi formulate propuneri concrete de modificare a legislației actuale care guvernează regimul zonelor libere.