alt
Public Auction

THE AUTONOMOUS ADMINISTRATION OF CURTICI ARAD FREE ZONE ORGANISES A public auction for 10,20 or 49 years on 28.08.2023, at 12:00 am at the headoffice of Curtici Arad Free Zone Administration for the concession of an industrial facility with a surface of 4.683 mp and a land with a surface of 14.966 mp,   located on the Curtici Arad Free Zone, Curtici Platform.   The public auction for 10,20 or 49 years will be held on 28.08.2023, at 12,00 a.m., at the head office of Curtici-Arad Free Zone Administration located in Arad city, Iulian Grozescu street, number 5. The applicants will send,...

see more

alt
ANUNŢ privind selecţia unui membru în Consiliul de Administraţie al R.A. Adminstrația Zonei Libere Curtici-Arad, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD , în calitate de autoritate publică tutelară pentru R.A. Adminstrația Zonei Libere Curtici-Arad., organizează concurs pentru selecţia unui membru în Consiliului de Administraţie al R.A. Adminstrația Zonei Libere Curtici-Arad.
Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaţilor. Etapa a II-a – interviu  pentru candidaţii declaraţi “admişi” (lista scurtă) după etapa I.
Condiţii obligatorii de participare:

see more

alt
SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI privind Directorul General şi Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad 2021-2025

SCRISOAREA DE AŞTEPTĂRI privind Directorul General şi Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad 2021-2025 (click)
Comitetul de Remunerare şi Nominalizare din cadrul Consiliului de Administratie (click)

see more

alt
ANUNȚ privind organizarea selecţiei prealabile a candidaţilor pentru funcţia de Director General al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad

Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad anunţă organizarea selecţiei prealabile a candi daţilor pentru funcţia de Director General al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad în . conformitate cu prevederile O.U.G. nr . 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Selecţia se va organiza cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificată şi aprobată prin Legea nr . 111/2016, la sediul R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, din Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5, jud. Arad .
Procedura de selecţie se va face cu respectarea etapelor cuprinse în planul...

see more