alt
ANUNT privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Curtici­ Arad, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL JUDETEAN ARAD, in calitate de autoritate publica tutelara pentru Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Curtici-Arad, organizeaza selectia membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Curtici-Arad.

Procedura de selectie cuprinde urmatoarele etape succesive: Etapa 1 - selectia dosarelor candidatilor. Etapa a 2-a - interviu pentru candidatii declarati "admisi" dupa etapa 1.

see more

alt
Anunt suspendare depunere dosare incepand cu 1.07.2021

Anunt,
Consiliul Judeţean Arad, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, având în vedere solicitarea transmisă de conducerea executivă a regiei cu nr. 3372/29.06.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 14512/29.06.2021, suspendă începând cu data de 01.07.2021, perioada de  depunere  a dosarelor pentru candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad.
Reluarea procedurii de depunere a dosarelor pentru candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei va fi anunţată prin publicarea unui anunţ pe sit e-urile Consiliului Judeţ ean Arad şi...

see more

alt
SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI privind Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad 2021-2025


Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 253/11.06.2021                       SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI     privind Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad 2021-2025                         2021

                    CUPRINS     1.       REZUMATUL CONTEXTULUI STRATEGIC ÎN CARE REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD FUNCŢIONEAZĂ .................................................................................. 3 2.         VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂŢII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA...

see more

alt
ANUNŢ privind selecţia membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici ­Arad conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD , în calitate de autoritate publică tutelară pentru Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, organizează selecţia membrilor Consiliului de Administraţie ai Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.
Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I - selecţia dosarelor candidaţilor. Etapa a lI-a - interviu pentru candidaţii declaraţi "admişi" după etapa I. Condiţii obligatorii de participare:
1. Studii universitare finalizate, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

see more

alt
CALL FOR TENDERS

  THE AUTONOMOUS BODY ADMINISTRATION OF CURTICI ARAD FREE ZONE ORGANISES                          A CALL FOR TENDERS for the concession of land in Curtici Arad Free Zone     The opening of the tenders for the concession of land for a maximum period of 49 years shall take place on the 15 th of April 2021, at 1:00 pm, at the offices of the Administration of Curtici Arad Free Zone, Iulian Grozescu Street, no. 5, Arad, Romania.   The applicants shall submit the tender application to the offices of the...

see more