alt
THE AUTONOMOUS ADMINISTRATION OF CURTICI ARAD FREE ZONE ORGANISES

A public auction on 09.08.2022, at 12:00 am at the headoffice of Curtici Arad Free Zone Administration for the concession of land located on the Curtici Arad Free Zone, Airport Platform.
The applicants will send, until 27.07.2022, at 4.00 pm, a participation request containing the following information:
Accurate name and address of the company; Description of the main activity object; The purpose of granting; The requested land area; The requested period of granting. Starting with 01.08.2022, the auction’s documentation may be bought.

see more

alt
LICITAȚIE PUBLICĂ

pentru închirierea de terenuri/construcții în Zona Liberă Curtici-Arad, Platforma Curtici. Obiectul licitației este închirierea unui depozit metalic în suprafață de 318 mp și a platformei betonate din jurul acestuia, în suprafață de 974 mp . Licitația va avea loc la data de 20.06.2022 , ora 10:00 la sediul Administrației, situat în mun. Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5. Solicitanții vor depune la sediul Regiei cererea de participare împreună cu oferta tehnică până la data de 15.06.2022 , ora 16:00 . Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la sediul RA Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5,...

see more

alt
Licitație publică

pentru arendare de teren în Zona Liberă Curtici-Arad. Obiectul licitației este arendarea unor parcele de teren în suprafață totală de 40,19 ha , amplasate pe Platforma Curtici. Licitația va avea loc la data de 15.04.2022 , ora 10 00 la sediul Administrației, situat în mun. Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5. Participanții vor depune la sediul Regiei cererea de participare împreună cu oferta tehnică până la data de 12.04.2022 , ora 16 00

see more

alt
REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ

REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ

pentru închirierea de terenuri în Zona Liberă Curtici-Arad. Obiectul licitației este închirierea unei parcele de teren în suprafață de 100 mp, amplasată pe Platforma Curtici. Licitația va avea loc la data de 22.03.2022, ora 10:00 la sediul Administrației, situat în mun. Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5. Participanții vor depune la sediul Regiei cererea de participare împreună cu oferta tehnică până la data de 16.03.2022, ora 16:00.

see more

alt
Închiriere hală

R.A. Administrația Zonei Libere Curtici Arad

Oferă spre ÎNCHIRIERE hală cu destinație de depozit în suprafață de 1300 mp.

see more

alt
Închiriere imobil

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD

Oferă spre ÎNCHIRIERE imobil în suprafață de 258 mp.

see more

alt
Închiriere imobil

R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD

Oferă spre ÎNCHIRIERE imobil în suprafață de 220 mp și fundație din beton.

see more

alt
Licitație închiriere birou modular

REGIA AUTONOM Ă ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ pentru închirierea de terenuri/construcții în Zona Liberă Curtici-Arad, Platforma Curtici. Obiectul licitației este închirierea unui birou în suprafață de 18 mp. Licitația va avea loc la data de 01.10.2019, ora 12:00 la sediul Administrației, situat în mun. Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5. Solicitanții vor depune la sediul Regiei cererea de participare împreună cu oferta tehnică până la data de 26.09.2019. Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la sediul RA Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5, sau la tel. 0257285458; fax. 0257282434.

see more

alt
ANUNT INCHIRIERE CONSTRUCTIE INDUSTRIALA

REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD
Ofera spre inchiriere constructie din structura metalica si prefabricate cu destinatie de cladiri pentru birouri si cladiri industriale in suprafata de 4.650 mp. Imobilul este amplasat in incinta Zonei Libere Curtici-Arad, Platforma Curtici.

see more

alt
Licitatie Depozit metalic inscris in CF 300016 loc. Curtici

REGIA AUTONOM Ă ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ pentru închirierea de terenuri/construcții în Zona Liberă Curtici-Arad, Platforma Curtici. Obiectul licitației este închirierea unui depozit metalic în suprafață de 318 mp și a platformei betonate din jurul acestuia, în suprafață de 487mp. Licitația va avea loc la data de 11.10.2018, ora 14:00 la sediul Administrației, situat în mun. Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5. Solicitanții vor depune la sediul Regiei cererea de participare împreună cu oferta tehnică până la data de 08.10.2018. Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la sediul RA Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, str. Iulian...

see more

alt
Caiet de sarcini

  Aprobat Director general Cristina Elena Bibarț                                                                                                                           NR. 6165/07.12.2018       CAIET DE SARCINI   RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD         « ACHIZIȚIONARE SERVICII DE PAZĂ PENTRU PLATFORMA CURTICI ȘI PLATFORMA AEROPORT DIN CADRUL ZONEI LIBERĂE CURTICI-ARAD »                                                                                          - Decembrie 2018-         1. Preambul   Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului având ca obiect achizitionare servicii de pază pentru platormele Curtici și Aeroport din cadrul Zonei Libere Curtici-Arad și cuprinde ansamblul cerințelor pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară.   Serviciile care fac obiectul prezentei proceduri se achizitionează în scopul asigurării serviciilor de pază și supraveghere...

see more