Achiziții - Servicii de pază


 

 

ANUNȚ

Subscrisa Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, cu sediul în mun. Arad str. Iulian Grozescu, nr. 5, cod poștal 310001, jud. Arad, înregistrată la Oficiul pentru Registrul Comerțului sub nr.  J02/322/1999, având CUI RO 11961641, telefon:  +40 257 285458, email: [email protected], reprezentată legal prin director general, d-na Cristina Elena Bibarț, lansează procedura proprie în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de prestări servicii pază la Platforma Aeroport situată în mun. Arad, Calea Bodrogului FN și Platforma Curtici situată în orașul Curtici, str. Al. I. Cuza nr. 1.

Oferta tehnică poate fi depusă până la data de 18.12.2019 ora 16:30 la sediul beneficiarului sau pe email la adresa [email protected].

Ofertanții care îndeplinesc condițiile tehnice vor depune oferta financiară în fața comisiei de evaluare în data de 19.12.2019 ora: 12:00 la sediul beneficiarului situat în mun. Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5.

Documentația de participare poate fi descărcată gratuit de pe siteul autorității contractante www.zla.ro.