Licitație închirierea unui birou modular în suprafață de 18 mp amplasat pe parcela înscrisă în CF 311521 – Platforma Curtici.

REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD ORGANIZEAZĂ

LICITAȚIE PUBLICĂ

pentru închirierea de construcții în Zona Liberă Curtici-Arad, Platforma Curtici.

Obiectul licitației este închirierea unui birou modular în suprafață de 18 mp amplasat pe parcela înscrisă în CF 311521 – Platforma Curtici.

Licitația va avea loc la data de 26.02.2024, ora 10:00 la sediul Administrației, situat în mun. Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5.

Solicitanții vor depune la sediul Regiei cererea de participare împreună cu oferta tehnică până la data de 21.02.2024, ora 16:00.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la sediul RA Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5, sau la tel. 0257285458; fax. 0257282434.