Licitație publică

pentru arendare de teren în Zona Liberă Curtici-Arad. Obiectul licitației este arendarea unor parcele de teren în suprafață totală de 40,19 ha, amplasate pe Platforma Curtici. Licitația va avea loc la data de 15.04.2022, ora 1000 la sediul Administrației, situat în mun. Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5. Participanții vor depune la sediul Regiei cererea de participare împreună cu oferta tehnică până la data de 12.04.2022, ora 1600