REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ

REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ

pentru închirierea de terenuri în Zona Liberă Curtici-Arad. Obiectul licitației este închirierea unei parcele de teren în suprafață de 100 mp, amplasată pe Platforma Curtici. Licitația va avea loc la data de 22.03.2022, ora 10:00 la sediul Administrației, situat în mun. Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5. Participanții vor depune la sediul Regiei cererea de participare împreună cu oferta tehnică până la data de 16.03.2022, ora 16:00.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați  la tel. 0257285458 sau pe email la adresa [email protected].