Anunt suspendare depunere dosare incepand cu 1.07.2021

Anunt,

Consiliul Judeţean Arad, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, având în vedere solicitarea transmisă de conducerea executivă a regiei cu nr. 3372/29.06.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 14512/29.06.2021, suspendă începând cu data de 01.07.2021, perioada de  depunere  a dosarelor pentru candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici -Arad.
Reluarea procedurii de depunere a dosarelor pentru candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei va fi anunţată prin publicarea unui anunţ pe sit e-urile Consiliului Judeţ ean Arad şi al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.